Politika zasebnosti

Cenimo vašo zasebnost

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih strani v lasti podjetja Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p. z nameni in pravno podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p., Beblerjeva 9, 5280 Idrija (v nadaljevanju tudi: ponudnik ali upravljavec).

Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno, v primeru, da nam jih ne posredujete pa ne moremo izpolniti namena za katerega se obdelujejo.

Prosimo vas, da si preberete vse informacije, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov še preden nam jih posredujete.

Če imate v zvezi z obdelavo podatkov dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na naslov info@jan-tratnik.com.

V podjetju Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

UPRAVLJAVEC PODATKOV, UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte in kontaktno telefonsko številko ter vse ostale podatke, ki jih vnesete v relevantne obrazce na spletni strani) obdeluje in hrani podjetje Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p., Beblerjeva 9, 5280 Idrija kot upravljavec podatkov.

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Osebne podatke se glede na namen obdeluje za:

  • obdelavo naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), če ste naročili izdelek, ki ga ponujamo v spletni trgovini,
  • obveščanje o novicah, novih zapisih v rubriki »Novice« in »Grupetto« v primeru prijave na e-novice,
  • obveščanje glede delovanja in aktivnosti kolesarskega društva Grupetto v primeru prijave za članstvo,
  • splošne statistične obdelave podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter ostalo potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. 

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Odzvali se bomo npr. na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov.

 

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
  • ponudniki plačilnih sistemov.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.

 

E – NOVICE

Obiskovalci uradne spletne strani Jana Tratnika se lahko prijavijo na e-novice, s katerimi vas bomo obveščali o zadnjih novicah in obvestilih o Janu in njegovih dirkah ter o novicah in novih zapisih v rubrikah »Novice« in »Grupetto«. Za ta namen potrebujemo vaš elektronski naslov, ki skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov predstavlja osebni podatek.

Elektronski naslov bo upravljavec podatkov uporabil le za namene pošiljanja navedenih e-novic. S prijavo na e-novice in s posredovanjem elektronskega naslova se strinjate z obdelavo podatkov v ta namen, od pošiljanja e-novic pa se lahko kadarkoli odjavite s poslano zahtevo na elektronski naslov info@jan-tratnik.com.

Osebne podatke, ki smo jih prejeli od vas za namene pošiljanja e-novic bomo hranili vse dokler se od e-novic ne odjavite.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico  dostopa do osebnih podatkov, do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave, kjer je ustrezno pa tudi do pravico do preklica privolitve, ugovora obdelavi in do prenosljivosti osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov info@jan-tratnik.com

Če menite, da so bile z obdelavo osebnih podatkov kršene vaše pravice lahko vložite tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si

 

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV ALI OBLIKOVANJE PROFILOV

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

 

OBVESTILO O PIŠKOTKIH

Naše spletno mesto lahko v brskalnikih vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima pri teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

 

PREKINITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kadarkoli lahko pisno, preko elektronskega sporočila na naslovu info@jan-tratnik.com zahtevate prekinitev obdelave vaših osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.