Politika zasebnosti

Cenimo vašo zasebnost

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih strani v lasti podjetja Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p. z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p., Beblerjeva 9, 5280 Idrija (v nadaljevanju: ponudnik).

V podjetju Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 Vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte in kontaktno telefonsko številko ter vse ostale podatke, ki jih vnesete v relevantne obrazce na spletni strani) obdeluje in hrani podjetje Spletna prodaja, Urša Ferjančič s.p., Beblerjeva 9, 5280 Idrija.

Osebne podatke se obdeluje za namen obdelave naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), obveščanja o novicah, novih zapisih v rubriki Novice in Grupetto, splošne statistične obdelave podatkov o kupcih in njihovih naročilih in ostalo potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. 

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
  • ponudniki plačilnih sistemov,

 

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do seznanitve, popravka, izbrisa in omejitve obdelave, kjer je ustrezno pa tudi do pravice preklica, privolitve, ugovora, pravica do prenosljivosti. Posamezniki imajo tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu v primeru kršitve Uredbe.

 

OBVESTILO O PIŠKOTKIH

Naše spletno mesto lahko v brskalnih vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima pri teh obiskih. Pirškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

 

PREKINITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kadarkoli lahko pisno, preko elektronskega sporočila na naslovu info@jan-tratnik.com zahtevate prekinitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Posodobljeno: Avgust 2022